รับฟรี 2% ของยอดฝากแรกขอ

รับฟรี 2% ของยอดฝากแรกของวัน

เมื่อสมาชิกทำการฝาก ทางทีมงานจะเพิ่มเครดิตให้อีก 2% ทุกยอดฝาก แต่ไม่เกิน 200 บาทต่อวัน หากสมาชิกท่านใดไม่มีการเล่นจริง หรือมีเจตนาฝากเข้าเพื่อรับโบนัสในส่วนนี้ ทีมงาน ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกโบนัสและดึงยอดโบนัสกลับโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อ่านต่อ...
คืนยอดเสีย 3% ทุกเดือน

คืนยอดเสีย 3%ทุกเดือน

– สมาชิกต้องมียอดเสียรวมทั้งเดือนมากกว่า 500,000 บาทขึ้นไป – คืนยอดเสียให้ 3% โดยที่สมาชิกต้องแจ้งขอรับโบนัสนี้ภายใน วันที่ 1-3 ของทุกเดือน – คิดยอดเสียตั้งแต่วันที่ 1-31 ของทุกเดือน (คิดยอดเสียแยกกันระหว่าง กีฬา ,คาสิโน) – หลังจากวันที่กำหนดสมาชิกไม่มีการแจ้งรับโบนัสส่วนนี้ทางทีมงาน ถือว่าสมาชิกสละสิทธิ์ ไม่รับโปรโมชั่นนี้

อ่านต่อ...