คืนยอดเสีย 3%ทุกเดือน

คืนยอดเสีย 3% ทุกเดือน

– สมาชิกต้องมียอดเสียรวมทั้งเดือนมากกว่า 500,000 บาทขึ้นไป – คืนยอดเสียให้ 3% โดยที่สมาชิกต้องแจ้งขอรับโบนัสนี้ภายใน วันที่ 1-3 ของทุกเดือน
– คิดยอดเสียตั้งแต่วันที่ 1-31 ของทุกเดือน (คิดยอดเสียแยกกันระหว่าง กีฬา ,คาสิโน)
– หลังจากวันที่กำหนดสมาชิกไม่มีการแจ้งรับโบนัสส่วนนี้ทางทีมงาน ถือว่าสมาชิกสละสิทธิ์ ไม่รับโปรโมชั่นนี้